closeicon
پارکینگ خودرویی

 

خواهشمند است به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات سرمایه گذاری و مشارکت در هر طرح با واحد بازرگانی بندرخشک به شماره 035 - 36294315 داخلی های 103 و 104 تماس گرفته یا به ایمیل آدرس ezabady@pishgaman.com مکاتبه نمایید.